Loket.nl

Loket.nl is een Nederlandse online dienst voor loonadministratie en HRM, gericht op MKB, met functionaliteiten voor personeelsadministratie, verlofregistratie en meer.