Data Policy

Bij Dashly staat onze data en dashboards niet alleen in het teken van inzicht en bruikbaarheid, maar ook van veiligheid. Lees hoe we omgaan met data en gegevens van onze klanten.

Gegevensbeschermingsbeleid

1. Inleiding en doel

Dit beleid schetst onze uitgebreide strategie om te waarborgen dat de gegevens die uit klantsoftware worden geëxtraheerd, worden beschermd gedurende hun gehele levenscyclus, van verzameling tot visualisatie in dashboards. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en strenge beveiligingsmaatregelen, zijn we toegewijd aan het handhaven van de hoogste normen voor gegevensbeveiliging en privacy.

2. Toepassingsgebied

Dit beleid is van toepassing op alle gegevensbehandelingspraktijken bij Dashly, van gegevensextractie en -opslag tot -verwerking en dashboardpresentatie. Het is ontworpen om de veiligheid en privacy van klantgegevens in onze activiteiten te waarborgen, gebruikmakend van Google Cloud's infrastructuur en ons unieke, gehashte beveiligings- en identificatiesysteem.

3. Gegevensextractie, classificatie en behandeling

Gegevens worden veilig en versleuteld uit klantsystemen geëxtraheerd en vervolgens geclassificeerd op basis van gevoeligheid en doel. Door een uniek, gehasht beveiligings- en identificatiesysteem te gebruiken, zorgen we ervoor dat elke dataset wordt geanonimiseerd en beveiligd, waardoor onbevoegde toegang of identificatie van individuele gegevenssubjecten wordt voorkomen.

4. Veilige gegevensopslag en verwerking

Gegevensopslag en -verwerking vinden plaats binnen de beveiligde omgeving van Google Cloud, in overeenstemming met strikte gegevensbeschermingsnormen. Ons gebruik van versleuteling, zowel in rust als tijdens overdracht, zorgt ervoor dat gegevens ontoegankelijk blijven voor onbevoegden. Het gehashte beveiligingssysteem biedt een extra beschermingslaag, waardoor de integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens worden gewaarborgd.

5. Toegangscontrole en gegevensanalyse

De toegang tot gevoelige gegevens wordt strikt gecontroleerd, met toestemmingen die alleen worden verleend aan geautoriseerd personeel dat betrokken is bij gegevensanalyse en dashboardcreatie. Onze beveiligingsprotocollen zorgen ervoor dat gegevenstoegang wordt gelogd en gecontroleerd, met het gehashte identificatiesysteem dat onbevoegde gegevensopvraging of -manipulatie voorkomt.

6. Incidentrespons en gegevensbeveiliging

In het onwaarschijnlijke geval van een gegevensinbreuk wordt ons incidentresponsplan onmiddellijk geactiveerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van Google Cloud's beveiligingstools voor snelle mitigatie. We zijn toegewijd aan transparantie en naleving van de GDPR-meldingsvereisten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat betrokken partijen op de hoogte worden gebracht en corrigerende maatregelen snel worden geïmplementeerd.

7. Beleidsimplementatie en medewerkerstraining

Dashly's toewijding aan gegevensbeveiliging omvat uitgebreide training voor alle medewerkers over het verantwoord gebruik van onze gegevensextractie- en dashboardtools. Regelmatige trainingssessies en updates worden verstrekt om ervoor te zorgen dat alle teamleden onze gegevensbeschermingsnormen begrijpen en naleven.

8. GDPR-naleving en toezicht op gegevensbescherming

Onder leiding van onze functionaris voor gegevensbescherming, Pepijn Steijger (pepijn@dashly.nl, +31 6 24798648), handhaven we striktenaleving van de GDPR en andere relevante gegevensbeschermingswetten. Onze technologische en procedurele maatregelen, inclusief het gehashte beveiligingssysteem, zijn ontworpen om klantgegevens te beschermen en hun privacyrechten te respecteren.

9. Doorlopende herziening

Ons Gegevensbeschermingsbeleid wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om te reflecteren op technologische vooruitgang, operationele veranderingen en evoluerende gegevensbeschermingsregelgeving. We blijven toegewijd aan het innovatief en verantwoordelijk gebruiken van technologie om onze klanten veilige, inzichtelijke dashboards te bieden.

Door strategisch gebruik van technologie en rigoureuze beveiligingsmaatregelen, waarborgt Dashly de veilige behandeling van klantgegevens van extractie tot dashboardvisualisatie. Ons unieke, gehashte beveiligings- en identificatiesysteem speelt hierin een cruciale rol en biedt ongeëvenaarde gegevensbescherming, waardoor onze toewijding aan de gegevensbeveiliging en privacy van onze klanten wordt versterkt.