Privacy Policy

Dashly respecteert jouw privacy en zet zich in voor de bescherming van jouw persoonsgegevens. Dit privacybeleid informeert je over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, ongeacht van waar je deze bezoekt, en vertelt je over jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt.

Ons privacybeleid

1. Doel van dit privacybeleid

Dit privacybeleid heeft als doel jou informatie te geven over hoe Dashly jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt wanneer je deze website gebruikt, inclusief alle gegevens die je kunt verstrekken bij het aanmelden voor een dienst of het gebruiken van onze dashboardfunctionaliteiten.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

Dashly is de verwerkingsverantwoordelijke en verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens (gezamenlijk aangeduid als "Dashly", "we", "ons" of "onze" in dit privacybeleid).

3. Contactgegevens

Onze volledige gegevens zijn:

Volledige naam van de rechtspersoon: Dashly B.V.
Functionaris voor gegevensbescherming: Pepijn Steijger
E-mailadres: pepijn@dashly.nl
Postadres: 42Workspace, Schiedamse Vest 154, 3011 BH Rotterdam
Telefoonnummer: +31 6 24798648

Je hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties.

4. Gegevens die we verzamelen

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over jou verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatoren.
Contactgegevens
omvatten e-mailadres en telefoonnummers.
Technische gegevens
omvatten het internetprotocol (IP)-adres, jouw inloggegevens, browsertype en -versie.

5. Hoe we je gegevens verzamelen

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over jou te verzamelen, waaronder via:

Directe interacties. Je kunt ons jouw identiteits- en contactgegevens verstrekken door formulieren in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins.
Geautomatiseerde technologieën of interacties.
Tijdens jouw interacties met onze website kunnen we automatisch technische gegevens verzamelen over jouw apparatuur, browse-acties en -patronen.

6. Hoe we je gegevens gebruiken

We zullen jouw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we jouw persoonsgegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

Om jouw account aan te maken en te beheren.
Om onze diensten aan jou te leveren en te personaliseren.
Om onze relatie met jou te beheren.

7. Gegevensbeveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of op een ongeoorloofde manier worden ingezien, gewijzigd of bekendgemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot jouw persoonsgegevens tot die medewerkers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke noodzaak hebben om te weten.

8. GDPR-naleving en toezicht op gegevensbescherming

Onder leiding van onze functionaris voor gegevensbescherming, Pepijn Steijger (pepijn@dashly.nl, +31 6 24798648), handhaven we striktenaleving van de GDPR en andere relevante gegevensbeschermingswetten. Onze technologische en procedurele maatregelen, inclusief het gehashte beveiligingssysteem, zijn ontworpen om klantgegevens te beschermen en hun privacyrechten te respecteren.

9. Doorlopende herziening

Ons Gegevensbeschermingsbeleid wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om te reflecteren op technologische vooruitgang, operationele veranderingen en evoluerende gegevensbeschermingsregelgeving. We blijven toegewijd aan het innovatief en verantwoordelijk gebruiken van technologie om onze klanten veilige, inzichtelijke dashboards te bieden.

Door strategisch gebruik van technologie en rigoureuze beveiligingsmaatregelen, waarborgt Dashly de veilige behandeling van klantgegevens van extractie tot dashboardvisualisatie. Ons unieke, gehashte beveiligings- en identificatiesysteem speelt hierin een cruciale rol en biedt ongeëvenaarde gegevensbescherming, waardoor onze toewijding aan de gegevensbeveiliging en privacy van onze klanten wordt versterkt.